Oversikt over småbåtanlegget

Vi har i dag noen ledige plasser ved vårt småbåtanlegg. Plassene er belagt med depositum fra kroner 11000,-. I tillegg kommer den årlige kontingenten fra kroner 1850,-

Anlegget er kameraovervåket og har tilknytning til vaktselskap.